Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou

Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou

Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou (skratka ROZ) je spôsob zvárania, charakterizovaný nasledovnými znakmi:– Zdrojom tepla je elektrický (zvárací) oblúk, ktorý sa počas zvárania udržuje („horí”) medzi koncom elektródy a blízkym povrchom zváraného materiálu.–...

Kovanie

Kovanie

Kovanie predstavuje tvárniace postupy, pri ktorých sa mení polovýrobok na výkovok, a to zvyčajne medzi dvomi proti sebe sa pohybujúcimi kovacími nástrojmi.

Rezanie plazmou

Rezanie plazmou

Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neutrálnych častíc.